pl
Pure Cleaning s.c.ul. Wiejska 28, Łany Wielkie /Gliwice/
Oferta - zakres usług

Tereny zewnętrzne

 • Sprzątanie i pielęgnacja placów, terenów zewnętrznych – zlecenia stałe / usługi jednorazowe / na zastępstwo
   
 • Utrzymanie terenów zieleni oraz drobne prace ogrodnicze: koszenie trawy, przycinanie żywopłotów i krzewów, pielęgnacja ogrodów (drzew, klombów i kwietników)
   
 • Usługi związane z utrzymaniem porządku na terenach przyległych do bloków mieszkalnych, kamienic oraz domów
   
 • Grabienie liści i trawy po koszeniu oraz wywóz odpadów zieleni
   
 • Czyszczenie tarasów i balkonów – w tym czyszczenie i impregnacja kostki brukowej
   
 • Odśnieżanie ręczne i mechaniczne: ciągów pieszych (chodników), placów, posesji, parkingów, schodów itd.
   
 • Odladzanie: skuwanie lodu z chodników, posypywanie solą drogową lub innym materiałem antypoślizgowym.